<
تماس با ارس خودرو دیزل

 آدرس: تهران - جاده مخصوص کرج کیلومتر 6 - سازمان مرکزی گروه صنعتی آمیکوتلفن:
021-48019  گویا
021-44566232-9

واحد فروش 021-44566217-8
فاکس:
021-44566230


ایمیل: info@amicoir.com
amico@amicoir.com
کارخانه: تبریز - جلفا - منطقه آزاد ارس


تلفن :
021-48019 داخلی 114
041-42030201-9


 فاکس:

 041-42030200


تعمیرگاه مرکزی خدمات پس از فروش: تهران - بزرگراه فتح جاده قدیم کرج- فتح 27- پلاک1 (گواه سابق)


 تلفن: 021-48019  داخلی 328
 66819967
 66821631

 فاکس:

021-66819969