معرفي يادمان ارس
شركت گروه كارخانجات يادمان ارس ( توليد كننده انواع موتور سيكلت )
اين واحد در سال 1370 تأسيس و هدف از تأسيس اين واحد توليد انواع موتور سيكلت ، در ظرفيت هاي مختلف با كاربردهاي متفاوت و تخصصي با رعايت كامل استانداردهاي فني و زيست محيطي با كاربردهاي شخصي ، نظامي ، آتش نشاني ، اورژانس و ... مي باشد از افتخارات گروه كارخانجات يادمان ارس مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

1. دارنده آزمايشگاه مجهز براي تست قدرت گشتاور ، ميزان سوخت و آلايندگي و سایر تستهای مرتبط ، داراي تأييديه از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
2. داراي تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان از سازمان حمايت از مصرف كنندگان.
3. داراي لوح تقدير و سپاس به عنوان برترين كوشنده منطقه آزاد تجاري ارس.