معرفي شركت سرمايه گذاري ارس خودرو ديزل
شرکت سرمایه گذاری ارس خودرودیزل در تاریخ 15 آذرماه سال 1384 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره 2607222 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 84/10/10 مركز اصلي شركت از تهران به منطقه آزادارس ، منتقل شده وتحت شماره  50 در دفتر ثبت شركتهاي سازمان آزاد تجاري صنعتي ارس به ثبت رسيده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیده است.

فعالیت اصلی شرکت
موضوع فعالیت شرکت، طبق اساسنامه عبارتست از :
انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی
اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
اخذ هر گونه وام و اعتبار ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی اعم از بانکی و موسسات مالی و اعتباری و ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریت در خصوص موضوع فوق الذکر
سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات اعتباری
مشارکت و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در طرحهای تولیدی و صنعتی
سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی داخلی و بانکها و موسسات اعتباری و خرید و فروش سهام برای شرکت در بورس اوراق بهادار و توثیق گرفتن سهام
ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور
انجام هر گونه فعالیت تجاری و مدیریتی که برای حصول به اهداف شرکت مورد نیاز باشد از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و سایر عقود اسلامی.